Wednesday, March 25, 2009

VISI DAN MISI KAMI

VISI
Membentuk ahli yang ceria dan seimbang

MISI
Membentuk ahli yang proaktif
Menjadi role model kepada rakan pelajar lain dari segi moraliti
Memperkaya ilmu dan pengalaman dengan menyertai aktiviti di luar sekolah
Mengadakan lawatan berinformasi berkala
Menjadi persatuan terbaik